Menu NASA AZ Home Home Schedule Contact About

Go Back   NASA AZ > 1 si

Conversation Between 1 si and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  05-11-2016 08:28 PM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ơ nhè nhẹ:
  - Công tử, công tử!
  Tào Bằng mở cửa, tḥ nửa người.
  Hắn liền thấy ở hành lang ngoài cửa có một tên dịch tốt đang cung kính thi lễ với hắn:
  - Công tử, Cao sứ giả của Lă Thị Hán Quốc mời công tử đi một chuyến.
  Cao Thuận t́m ta?
  Tào Bằng sững người, lập tức gật đầu nói:
  - Ngươi đợi ta.
  Hắn soi vào tấm gương đồng ở cửa để sửa sang lại quần áo.
  Trong ḷng có phần nghi ngờ: đă muộn thế này rồi, Cao Thuận t́m ta là có chuyện ǵ đây?
  Lẽ nào y c̣n có chuyện ǵ khác, hy vọng thông qua ta để phó thác với Tư Không? Nhưng dù vậy, cũng có thể để ngày mai nói sau mà.
  Suy nghĩ một hồi, h

All times are GMT -7. The time now is 07:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
©2008 NASA AZ